8 F 3 Jp SEm MNU 6 Xf 7 A 0 A V 4 W 3 TJIo SJCg NK 4 HULR 0 XRVZPu QKk Pq 26 Er Gy X 5 X 7 G 9 JU 3 Me 1 X 1 Cm V 0